Affärsdriven HR

Vi menar att en förutsättning för framgång är att målmedvetet attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare. Vi ser HR-funktionen som navet i verksamheten och som möjliggöraren för att realisera affärs- och verksamhetsstrategin.
Wigert & Edholm har lång och bred erfarenhet och vet hur HR skapar äkta verksamhetsnytta och bidrar konkret till sista raden. Vi anpassar insatsen efter era behov. Tjänster i urval nedan.
 • Bollplank till chefer och HR

 • Kompetensförsörjning

  • Search/Rekrytering 

  • Kompetenskartläggning

  • Talangutveckling

 • HR-utveckling

  • Stöd att ta fram en HR-strategi som skapar resultat på sista raden

  • Bygga, stärka och driva HR-funktionen

  • Kartläggning för att säkerställa att HR-arbetet ligger i linje med affärsstrategin

 • Arbetsmiljö

  • Kartläggning psykosocial arbetsmiljö

  • Utvecklingsinsatser som exempelvis sänka sjuktal

  • Utbildning

 • Omställning

  • Strategi och handlingsplan

  • Stöd till organisationen i förändringsarbetet

 • Interimsuppdrag

  • Tillfälligt stöd i olika roller exempelvis HR-chef