Interim

Vår erfarenhet från olika seniora roller i mindre till stora globala företag gör att vi på ett effektivt sätt kan kliva in och stötta interimt inom HR eller i andra ledande befattningar. 

Wigert & Edholm har erfarenhet från att ha arbetat i många olika roller och i ledande befattningar inom bl a teknik, HR, Supply Chain Management, IS/IT och projektledning.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av att leda och utveckla människor och verksamhet i ett företags alla faser, både i upp- och nedgång. Vi har stöttat vid förvärv såväl som vid avyttring av verksamhet.