Projektledning

Vi har gedigen erfarenhet från projektledning inom bl a teknik, IT och HR.

Vår samlade erfarenhet från att leda projekt i olika roller och verksamheter gör att vi kan kliva in och ta rollen som projektledare hos våra kunder.

Med en tydlig målbild som alla delar skapar vi struktur och driv i projektet och tar det hela vägen i mål. Vi kan ta ansvar för helheten eller enskilda delar av projektet.

Exempel på uppdrag

  • Förändring av leveransmodell och arbetssätt
  • Företagsförvärv – DD-process och integration av företagen
  • Strategisk kompetensförsörjning – strategi, metodik och operativt stöd