”I slutet av dagen handlar det om att skapa resultat och att göra det på ett hållbart sätt.”

Wigert & Edholm

 

Wigert & Edholm är en utvecklingspartner med tyngdpunkt på organisationsutveckling och förändringsledning. Den röda tråden i våra uppdrag är någon form av utveckling eller förändring. 

Att få bidra med vår erfarenhet och kunskap till organisationer och människors utveckling är vår drivkraft, vårt varför.

Med gedigen erfarenhet från näringslivet, med affären i fokus och ett angreppssätt som är tydligt, konkret och pragmatiskt skapar vi mätbara resultat.

Vi gör skillnad. På sista raden.