HR

Vi ser HR-funktionen som navet i verksamheten och som möjliggöraren för att realisera affärs- och verksamhetsstrategin.

Wigert & Edholm har lång och bred erfarenhet och vet hur HR skapar äkta verksamhetsnytta och bidrar konkret
till sista raden. Vi menar att en förutsättning för framgång är att målmedvetet attrahera, rekrytera, utveckla och
behålla rätt medarbetare.

Vi stöttar verksamheter i alla faser, både strategiskt och operativt, och anpassar insatsen efter era behov.

Tjänster i urval

 •  Stöd till ledning/chefer/HR
 • HR-utveckling
  • Bygga upp alt. utveckla befintlig HR-funktion
  • Ta fram HR-strategi som skapar resultat på sista raden
  • Kartläggning för att säkerställa att HR-arbetet ligger i linje med affärsstrategin
 • Omstrukturering/Avveckling
  • Strategi och handlingsplan
  • Stöd i förändringsarbetet
 • Arbetsmiljö
  • Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö
  • Utbildning