Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om utveckling i flera olika dimensioner. Det handlar om att skapa
en tydlig gemensam riktning, att skapa effektivitet genom basordning och struktur och bygga en
bra företagskultur vilket är helt avgörande för att realisera strategin och nå uppsatta mål.

Strategi

Strategi behövs för att uppnå de övergripande målen och visionen för verksamheten. Här ingår vision och affärsidé, strategier och övergripande mål och att ta fram konkreta handlingsplaner och aktiviteter samt förväntat resultat. En tydlig gemensam riktning är helt avgörande för framgången.

Struktur

Struktur hjälper oss att skapa och hålla ordning. Det handlar om hur man organiserar sig, roller och befogenheter, metoder och arbetssätt, information m.m. Det är viktigt med tydliga ramar och struktur för att skapa effektivitet.

Kultur

En bra företagskultur är en förutsättning för att realisera strategier och nå uppsatta mål. Här handlar det om ledarskap, värderingar, relationer och medarbetarskap. Ledning och chefer har en avgörande roll i här då de är förebilder och bärare av företagskulturen.

Wigert & Edholm stöttar i strategiarbetet, vi hjälper er att skapa struktur och basordning samt att bygga en bra företagskultur.

Med beprövad metodik och praktisk erfarenhet hjälper vi våra kunder att lyckas med alla delar av förändringsarbetet. Vi skapar struktur och driv i processen och kan ta ansvar för helheten eller enskilda delar.