Det går trender i allt. Även i HR-rollen gud bevars. Vi avser framförallt den del av HR som finns ute i verksamheten. Business HR. Hur den ska vara, jobba och bidra till framgången. Det finns många tyckare och det är lätt att gå vilse, speciellt om man är ny i rollen. Vad ska man fokusera på? Vad är det som ger ”most bang for a buck”? Är det evigt tröskande med analyser, rapporter, statistik och svart bälte i excel eller…finns det måhända något annat?

Efter alla dessa år i näringslivet i ett antal olika HR-roller, är det kristallklart för oss vad Business HR:s viktigaste bidrag till sista raden är. Så kristallklart att om någon bad oss stryka allt från ToDo-listan utom en enda sak – ja då är det precis detta vi skulle lägga allt krut på.

HR:s viktigaste bidrag till sista raden är att göra cheferna maximalt bra. Att ge dem bästa möjliga förutsättningar och göra dem trygga i rollen. Trygga chefer är bra chefer. Med ett bra ledarskap faller det mesta på plats.

Ledarprogram behövs absolut. Utbildning där man får teorierna och verktygslådan. Kanske även möjlighet att öva och pröva. Men det är i vardagen som utmaningen ligger. Det är här som HR kommer in i bilden och kan göra stor skillnad. Bidra till framgången på ett ytterst konkret sätt.

Det handlar om att vara navet, möjliggöraren, bollplanket och stödet i vardagen för cheferna – i stort och smått. För operativt? Tvärtom – oerhört strategiskt. Varje gång du får den äran att guida en chef, ges du möjligheten att bygga kulturen i företaget. Genom att tydligt visa vägen, befäster du önskat ledaragerande. I stort och smått.

Mitt i matchen. Det är där Business HR ska vara. Punkt.