Förmågan att fokusera på rätt saker.

Helt avgörande i alla lägen. I jobbet såväl som i livet för övrigt. Alla har sannolikt någon gång gått i fällan att fokusera mer på vad andra gör och säger än på sitt eget. Det kan vara alltifrån flöden i sociala medier till grannar, släktingar och det som rör sig på jobbet. På jobbet till exempel.

När man är mer upptagen med andras förehavanden, karriärer osv. I samma ögonblick som du riktar fokus på vad andra gör, tappar du skärpa och leveransförmåga hos dig själv. Istället för att fokusera på att bygga ditt varumärke, går energin åt till att bevaka vad omgivningen har för sig.

Det handlar INTE om att vara egoist.

Tvärtom. Att rikta fokus mot någon annan i syfte att hjälpa, stötta och lyfta är vägen till hållbar framgång. Det handlar om att göra sin grej, göra det bra och att spela schysst.
Förmågan att fokusera på rätt saker menar vi är helt avgörande för framgång. Det fina är att det är upp till var och en att välja. Att välja fokus. Klart är att det du fokuserar på växer.

Vilket fokus väljer du?