Undersökningar visar att värderingsstyrda organisationer är mer framgångsrika än de som har stort fokus på detaljstyrning och kontroll. Inte så förvånande eftersom värderingsstyrning uppmuntrar egna initiativ och andas tillit till individens förmåga att fatta kloka beslut utifrån företagets kompass – värderingarna. Men hur får man till det i verkligheten?

För att skapa en värderingsstyrd organisation behöver man översätta värderingarna i konkreta beteenden, attityder och handlingar. Ledningen visar vägen, föregår med gott exempel och lever som man lär. Genom att dessutom belöna och befordra rätt beteende, befäster man den kultur och de värderingar man vill ha. Det blir tydligt vad som är ”rätt” beteende.

Det enda konstanta är förändring och förändringstakten tycks öka för varje år. Vi tror att vinnarna kommer vara de organisationer som har förmågan att snabbt ställa om utifrån nya förutsättningar. Snabbhet och manöverbarhet bygger på att man ger ansvar och mandat till medarbetarna. Människor stimuleras av ansvar, att få bidra och påverka. Med ansvar följer möjligheten att växa. DET är vad det handlar om – tror vi. Vad tror ni?